Phim sec trú mưa cùng nữ giám đốc Yuko Ono lồn khít , thức có thể hóa hình, có thể lưu chuyển tự do ở trong người, Làm liều hấp diêm sếp nữ Yuko Ono dâm đãng cho nên “nhìn thấy” chi tiết từng phần trong cơ thể hắn. Cũng vào lúc đó, hắn thấy được trong đan điền mình chìm nổi một thanh đoản kiếm. Một thanh đoản kiếm dài hơn một xích, toàn thân đen như mực, ngay cả chuôi kiếm cũng đen nhánh. Mặc dù là đoạn kiếm, nhưng lại làm cho người ta cảm nhận được nó tràn đầy khí thế, uy thế cuốn phăng tất