Đi làm massage được chén gái đã có chồng Amiri Saito mông to , của mình.” “Haha, Đi làm massage được chén gái đã có chồng Amiri Saito mông to để xem ai mới là kẻ trả giá.” Thiếu chủ cười to, hướng về phía trước phất tay. ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM… Năm toà Pháp Trận hiện ra. Từ bên trong đó là bốn thân ảnh hàng lâm. Song Đầu Cùng Kỳ, Nham Thạch Huyền Vũ, Ma hóa Côn Bằng, Thượng Cổ Thần Ngưu. Tất cả đều là Yêu Tộc khủng bố với huyết mạch viễn siêu bình thường, hơn nữa tất cả đều có tu vi Cửu Cảnh Chí Tôn. “Giết chết hắn cho bổn