Chán vợ nên gạ tình em đồng nghiệp Aika Yamagishi nõn nà , không chỉ có chỗ quỷ dị này, còn có tuyệt cốc hàn đàm rọi ra bóng người kia cũng quỷ dị vô cùng. Nơi này, dường như phong ấn vật gì đáng sợ, bây giờ hắn còn xa xa chưa đủ thực lực để tìm hiểu rõ ràng, tốt nhất là không nên đụng vào. Chỉ mong không phải giống như con lừa kia, Chu Hằng kỳ vọng trong lòng, Thanh niên số hưởng và bạn của vợ Aika Yamagishi nõn nà bằng không hắn lại gây họa lớn nữa. Hai người trở về, xuyên qua 9 khúc 18 rẽ, trước mặt lại xuất