Cậu nhân viên số hưởng và nữ giám đốc Yuko Ono mông đẹp , ngày đêm đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Anh ấy đam mê nhạc không lời, vì vậy tôi cấp tốc nghiên cứu về nhạc không lời để có thể trò chuyện với anh ấy nhiều hơn. Tôi nói dối anh rằng tôi cũng rất thích nghe nhạc của Kenny G (tôi đã search google cấp tốc, Đang ngủ say thì được bú lồn nữ giám đốc Yuko Ono cuồng dâm nghe lướt vài bài để trò chuyện với anh ấy. Haha). Anh ấy thì bảo anh ấy mê nhạc của Bond, Kitaro… Rồi cũng nhờ anh ấy mà tôi mới biết tới bài