Sếp dâm bỏ thuốc kích dục rồi địt em thư ký Mai Tsubasa mông to , tung hoành. Công kích cấp bậc này, quả thật không hổ danh là nhân vật nằm trong mười người đứng đầu Chí Tôn Bảng. Đáng tiếc Ma Vô Lượng còn chưa biết đối thủ trước mặt mình là ai, Sếp dâm bỏ thuốc kích dục rồi địt nữ nhân viên Mai Tsubasa dâm đãng đây chính là tồn tại có thể đem người mà hắn thần phục như Diệm Lãnh cũng phải ôm hận. Ngay khi Ma Vô Lượng đến gần, bên trong đan điền của Lạc Nam… Ma Ảnh Pháp Tướng như cảm thấy bị sỉ nhục. Nó đứng giữa Ma Đỉnh cất