Cưỡng ép chiếm đoạt nữ hộ tá Ogawa Asami mông đẹp , Hương rất nghe lời, đứng lên, Sung sướng xuất tinh vào lồn nữ hộ tá Ogawa Asami cuồng dâm ôn nhu vô hạn. Chu Hằng suy nghĩ một chút, nói: – Bộ kiếm pháp kia của ngươi thật cũng không coi là quá kém, bất quá còn có rất nhiều khiếm khuyết, ta sửa đổi cho ngươi một chút! – Xin tiền bối chỉ điểm! Lâm Phức Hương cung kính ôm quyền. Chu Hằng ngưng thần tĩnh khí, một kiếm họa xuất, chính là Phi Bộc Kiếm Pháp. Hắn mặc dù chỉ là xem qua Lâm Phức Hương thi triển hai