Bắt ở lại tăng ca để địt nữ y tá Sakura Moko lồn đẹp , láp. Thấy hai nàng tận tâm phục vụ như vậy, Chu Hằng hài lòng nói: – Thành ý của các ngươi ta đã biết, về nói với hai vị trưởng lão, Bác sĩ biến thái hấp diêm nữ y tá Sakura Moko nứng lồn ta không có ý định dựa mạnh phụ yếu, sẽ không đầu phục ai, cũng sẽ không tạo thành uy hiếp với người nào, đường của ta ở bên ngoài! – Vâng. – Được. Hai người Trầm Tâm Kỳ và Hàn Vũ Liên cuối cùng cũng nhận được câu trả lời của Chu Hằng, cả hai thở ra một hơi cáo từ,