Chịch xã giao với nữ đồng nghiệp Miu Shiramine ngọt nước , một trận vào mông, hảo hảo mà giáo huấn nàng một trận! – Đúng, đánh mông nàng! Lâm Phức Hương nếm qua đau khổ, lúc này nhấc tay tán thành. Về phần có thể làm được hay không thì hoàn toàn không hề hoài nghi, ở trong lòng của nàng, Chu Hằng không gì làm không được, Tình một đêm cùng nữ đồng nghiệp Miu Shiramine lồn khít hiện tại không đánh lại Nam Cung Nguyệt Dung không việc gì, một ngày nào đó có thể đánh được. Tuy rằng An Ngọc Mị cũng tin tưởng Chu