Rủ nữ thư ký du lịch để địt tập thể, – Em sẽ cố! Tôi cười rồi cùng với Hằng và Duy vào,Du lịch cùng công ty nữ nhân viên bị địt tập thể tôi dành cho Hằng và Duy vào phòng trước còn tôi ở phòng bên cạnh, đợi tầm mười phút cho hai người nói chuyện rồi tôi mới mò sang. Duy với Hằng vẫn ngồi ghế nói chuyện với nhau thì tôi bảo: – Ô hay, không đi tắm đi còn gì nữa! Hằng cười rồi bảo: – Thôi được rồi! Em vào tắm trước đây! Hằng lấy cái khăn tắm rồi đi vào còn tôi với Duy ở ngoài. Hất hàm tôi bảo Duy: – Vào trong.