Nữ nhân viên bị sếp chuốc say rồi làm thịt nhỉ! Hạnh lại bảo: – Không ổn thì anh giúp em ổn chứ có làm sao đâu. – Cỡ em phải anh với thằng Công thì may ra mới ổn được nhỉ. Nói xong thì tôi véo nhẹ cái má của Hạnh một cái. Nhẹ nhẹ thôi để thấy cái vẻ đáng yêu của Hạnh. Thằng Công không hiểu sao đã phê phê rồi nằm ngủ trong phòng khách gáy o o từ lúc nào. Quay ra nhìn nó tôi nói: – Mới có tí bia thôi mà đã say rồi chán thằng này quá! Hạng quay lại thấy Công.