Nữ điệp viên trẻ đẹp và anh da đen biến thái, từ hồi cấp ba cho đến đại học. Hai đứa thuê trọ chung rồi ở cùng nhau. Thời những năm hai nghìn sinh viên thì khá hơi thời thập niên chín mươi của thế kỷ trước nhưng vẫn còn khổ lắm. Ra trường thì hai đứa làm hai công ty khác nhau được ba bốn năm nhưng rồi lại chuyển chung về một công ty làm nhưng khác phòng. Ở công ty mới này thì tôi gặp Hằng. Một cô sinh viên mới ra trường vào công ty, Sung sướng hiếp dâm nữ điệp viên trẻ Lâm thì có vẻ cũng thích Hằng nhưng với cái kiểu sát.