Những lần xuất tinh vào lồn cô giáo Kasui Jun dâm đãng , sĩ hướng dẫn cho mình môn công phu Thái Cực Thập Tam Thức làm như thế nào để luyện. Ông thầy đạo sĩ cũng là căn cứ theo nguyên tắc nhiều chuyện không bằng bớt một chuyện, vì vậy hai người liền ra ngoài khu vực tập võ luyện tập, Bất ngờ trước độ dâm của cô chủ nhiệm Kasui Jun lồn hồng đừng nói là một buổi, không đến một giờ Đinh Nhị Cẩu đã hầu như học xong không sai biệt lắm, khiến cho ông thầy đạo sĩ luôn mồm khoa trương Đinh Nhị Cẩu là thứ học võ kỳ tài, thật ra thì người bình thường, với môn Thái Cực Thập Tam Thức này cũng học thuộc lòng hết. Ông