Ngủ nhờ nhà nữ quản lý Maiyuki Ito lồn hồng , Khang lập tức nhảy dựng lên, mặc dù hắn chịu thiệt ở trong Đồng Nhân Trận, nhưng thật sự đánh lại hoàn toàn không sợ Thạch Thanh Phong. – Chớ ồn ào, Ngủ nhờ nhà sếp nữ Maiyuki Ito mông to nhìn lại xem tên kia đến tột cùng có năng lực gì! Chương Tử Quân nắm hai tay, trong giọng nói đồng dạng mang theo không phục. Đang lúc mọi người chú mục, Chu Hằng bắt đầu hành trình sau50 thước, đây mới thật sự là khảo nghiệm! Ầm! Ầm! Ầm! Đồng nhân