Tán tỉnh lên giường với chị gái đã có chồng, kết thúc khi tôi lần đầu tiên khô cạn tinh trùng và cô gái cũng xụi lơ thoi thóp không còn sức để tiếp tục. Và cũng lần đầu tiên tôi làm tình xuyên đêm, tôi mệt mỏi nhét mình vào cái taxi, Tán tỉnh lên giường với chị gái đã có chồng loạng về phòng và thả mình xuống đêm rồi ngủ một mạch đến tận chiều. Khi tôi gặp lại Carol ở ngày đi làm đầu tuần, cô chào tôi bình thường như không có gì xảy ra làm tôi chấp nhận thực tế đó chỉ là cuộc vui hai bên cùng hưởng. Tuần thứ sáu – giữa.