Bài học tình dục đầu đời cùng mẹ của bạn Yu Shinoda vắng chồng , mập trong hẻm 3A uống cà phê vào lúc 7h đến 7h rưỡi sáng mỗi ngày…” “Rồi sao nữa, Nam sinh số hưởng được thịt mẹ bạn thân Yu Shinoda gợi cảm tụi nào?” “Nói tiếp đi cái thằng này” “Lẹ đi đụ má, tao sốt ruột” “Băng thằng Bi Lớn, thằng cầm đầu băng bụi đời đầu sỏ ở khu chợ này… tao sẽ cho nó một vết thẹo suốt đời nó không quên.” Thái Sơn nói xong lấy trong túi vải một cây mã tấu được quấn cẩn thận. Thái Sơn thả cây mã tấu rơi tự do xuống mặt đất kêu leng