Sếp nữ thích nhân viên nên ăn mặc hở hang gạ gẫm, không về con cũng không muốn sống nữa” “Ngốc ạ, mẹ sẽ luôn bên cạnh con” “Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm, con nhận ra thiếu mẹ con không thể sống được” “Mẹ cũng vậy con yêu” Hải Dương đưa môi tiến đến chạm vào môi mẹ rồi hôn đắm đuối… “Ư… đừng” mẹ đẩy nó ra “Sao con lại hôn môi” “Con yêu mẹ” Hải Dương lại tiếp tục hôn vào môi,Nữ giám đốc ăn mặc hở hang gạ tình nhân viên mẹ lại đẩy nó ra. “Hôn má thôi, ai cho phép con hôn môi hả” “Những người yêu nhau họ hay hôn môi” “Chúng ta là mẹ.