Nhìn trộm con dâu tắm bị phát hiện và cái kết, bốn năm lần rồi, thoải mái đi, mấy lần trước là kiểu dạng tuyển người thôi nhưng bây giờ muốn người quen quen một chút. Nghe thằng Lâm nói như vậy tôi nóng hết cả người lên rồi, muốn coi xem có gì hay ho nên tôi hỏi tiếp: – Ô thế vợ mày không ngại à? – Mới đầu thì còn sợ, còn chửi tao nhưng dần dần thuyết phục, Nhìn trộm con dâu tắm bị phát hiện và cái kết cho xem nhiều phim dần dần thấy thích mà thích là gạ luôn. Lần đầu some gặp thằng cu em có kinh nghiệm nên làm Tuyết nhà sao sướng.