Mối tình oan trai với người yêu của anh trai Tsukasa Aoi nứng lồn, lấy dô bày ra ngồi ăn hình như nhỏ Quỳnh đói bụng dử lắm rồi ăn nhiều lắm. Ăn xong ngồi coi phim mà trời chưa hết mưa nửa nhỏ Quỳnh nó ngủ gục luôn tôi nghĩ thôi kệ để cho nó ngủ chắc nó cũng mệt rồi. Từ hôm đó trở đi, Thanh niên may mắn và vợ của anh trai Tsukasa Aoi thèm cặc do sự khám phá tuổi mới lớn được khai thông cho mọi dục vọng trở nên hợp thức hóa ngoài những giờ đến trường hay là học ở nhà nhỏ Quỳnh thì tất cả thời gian khác 2 đứa tôi đều dính lấy nhau. Một hôm thì.