Chồng nhìn vợ bị bạn thân địt, rên từng tiếng nhỏ “hợ hợ”, có vẻ như nàng là gái nhà lành và ít quan hệ tình dục. Tao vẫn thúc nhẹ nhẹ vào người nàng ở tư thế truyền thống, Chồng nhìn vợ bị bạn thân địt bướm nàng khá bót, có lẽ là ít địt nhau thật. Tao vừa địt vừa ngắm khuôn mặt nàng, gợi tình và thục nữ. Lồn nàng bót quá, éo trụ được thêm nữa… – Em ra đây, có được cho vào người chị không? – Đừng, có bầu đấy… Tao rút ra bắn hết lên bụng nàng, rồi tao với hộp giấy nhẹ nhàng lau hết tinh.