Thanh niên đi làm để địt nữ quản lý Riho Fujimori ngọt nước , khi vào trong thế giới thần bí đó. Kỳ thật, Chu Hằng biết được cũng không hơn Nam Cung Nguyệt Dung bao nhiêu, vì sao còn muốn bọn họ vào cung? Lại là Nam Cung Nguyệt Dung giở trò quỷ? Chu Hằng suy nghĩ, quyết định đi một chuyến. Dù sao, Địt nhau tại cùng ty cùng nữ quản lý Riho Fujimori lồn hồng nếu công khai chống lệnh hắn sẽ thành công địch quốc gia, Nam Cung gia sẽ có thể theo lý hiệu lệnh tông môn thiên hạ đối phó hắn. Hắn không sợ, nhưng hắn không phải