Xuất tinh vào lồn nữ cấp dưới Minami Kojima dâm dục, Sơn cứ giật lùi vì nhột nhạt, Xuất tinh vào lồn nữ cấp dưới Minami Kojima dâm dục cảm giác mà nó chưa bao giờ có. Biết con chưa quen được phụ nữ thổi kèn, Bà Mẹo quay lại, nhìn nó trấn an: – Không sao đâu… từ từ sẽ quen thôi à… Đúng là thằng Sơn không quen thế này thiệt. Mấy tháng trước nó tuy đã được ông Hai néo dẫn đi ” khai cu ” sau chầu nhậu tưng tưng nhưng đó là chơi gái điếm. Mà nhắc lại vụ đó tới giờ nó vẫn còn mắc cỡ. Nó cứ tưởng lên giường với đàn bà thì phải.