Thông ống nước giúp em hàng xóm Riri Nanatsumori lồn múp , viên trực văn phòng đã thông báo cho cô hay là có một số học sinh lớp 12 trở lại trường rồi, Đến sửa ống nước được chén em hàng xóm Riri Nanatsumori nứng lồn Phó Phẩm Ngàn không biết là có mặt những học sinh lớp mình hay không, cô là giáo viên rất có trách nhiệm, cho nên hôm nay liền muốn đến trường học nhìn xem, khổ nỗi là con gái Miêu Miêu của mình chết sống không chịu, bắt cô phải đi ra bên ngoài dạo phố, suy nghĩ một chút cũng phải, từ khi chồng mình mấy năm trước bị bệnh, chưa năm nào cô có thời gian sống yên ổn, chớ nói chi là cùng con gái mình đi trên