Bạo dâm tập thể cùng chủ khách sạn Shoko Takahashi mông to , Trần Đại trước giờ không nói hai lời. Mặc dù vẫn đang hùng cứ một cõi, lại có anh Hiếu chống lưng nhưng Trần Đại lẫn đám đàn em của hắn trước giờ nổi tiếng thiện chiến, đánh đâu thắng đó. Đại trước đó ở trong tù còn là đệ tử chân truyền của Long Thánh năm xưa một mình thống nhất giang hồ Sài Gòn, thân thế không nhỏ. Tám ôm đầu suy nghĩ, hắn dù gì cũng có số má trong khu vực, Mua dâm tập thể cùng chủ khách sạn Shoko Takahashi nõn nà số năm ra giang hồ hơn