Thanh niên số hưởng và em gái nhà bên Karen Mifune nứng lồn, rồi bước ra. – Dạ… hai anh muốn nhậu bia hay rượu đế… uống mồi tươi hay mồi khô để em chuẩn bị… Nhìn hai ông khách chân cẳng đứng hết vững, Thanh niên số hưởng và em gái nhà bên Karen Mifune nứng lồn cà xịt cà lụi Thủy Tiên cũng oải chè đậu, già cả xỉn say không về nhà với vợ con còn đi gái gú. Tuy trong bụng không thích những loại đàn ông như vậy nhưng bên ngoài cô ả vẫn cười nói vui vẻ, anh em ngọt xớt. Bởi vì chính những người khách như vầy mới là nguồn thu nhập chính của quán chứ bán nước.