Sung sướng lên đỉnh cùng cô giáo chủ nhiệm, thư khác. – Vâng. Đó là hai chữ bắt đầu tình yêu của em. Cô chuyển người lăn xuống giường, nghiêng người ôm lấy tôi, ngáp khẽ một cái, rồi nhắm mắt lại. – Anh này! Anh không cần tránh mặt cô Hồng đâu, chuyện xảy ra là ngoài ý muốn và em cũng quên rồi. Cô Hồng cũng chẳng có được mấy hạnh phúc, bốn lần lấy chồng lá bốn lần bị phản bội. Về chuyện này tôi luôn canh cánh trong lòng, Học sinh mới lớn bị cô giáo đưa vào đời nên luôn tìm cách tránh né. Có lẽ cần tôi cần đối diện để nó trôi.