Nam sinh số hưởng và cô bạn học Arata Arina thiếu thốn , thì sao?” “Hừ, Cậu học sinh may mắn và cô bạn học Arata Arina nõn nà nói như kiểu ngươi chắc chắn thắng vậy.” Ma Vô Lượng lạnh lùng quát. Lạc Nam không thèm để ý đến hắn, chỉ đợi Huyễn Nhi trả lời. “Đương nhiên là thuyền của ta…” Huyễn Nhi liếc xéo hắn, tên mập này toàn kiếm chuyện với nàng, thật không biết hắn đến đây theo đuổi mình hay là muốn gây hấn. “Huyễn Nhi cô nương, không biết có thể bắt đầu được chưa?” Hoa Vô Mệnh thâm tình nói: “Tại hạ đã