Em nhân viên massage dâm dục gạ địt luôn cả khách hàng, kia chắc là thèm lắm rồi đấy. Bây giờ mà động vào nước phun tùm lum luôn. Quỳnh bĩu môi bảo Hằng: – Mày cứ làm như tao đĩ lắm không bằng đấy? – Cũng không lắm nhưng mà cũng không phải vừa nhỉ. Thế đã làm với con cặc da đen nào chưa? Tôi thấy Hằng nói thì hỏi luôn: – Thế chắc là banh ra phải khiếp lắm nhỉ, Em nhân viên massage trẻ trung chiều khách nhìn trên phim nó to như thế cơ mà! – Đấy là trên phim thôi chứ bình thường thì cũng hiếm có người to như thế lắm anh ạ..