Đến nhà chơi chén luôn vợ của nhân viên Ichika Matsumoto dâm đãng, thì chỉ có mơ mới thấy. Tôi không rõ nội tình ra sao nhưng mà tại sao mẹ nhỏ Dung mượn nợ mẹ thằng Huy, Đến nhà chơi chén luôn vợ đồng nghiệp Ichika Matsumoto dâm đãng xong con dung còn mượn nợ thằng Huy làm mẹ gì nửa. – Bi nhiêu thì bi, muốn thì lên đây mà lấy. Tôi kêu nó lên đây vì tôi nghĩ cầm tiền xuống dưới có khi mất tiền mà nó còn không thả con Dung. Mà nói thật tôi lúc này lạnh lùng lắm rồi, thế giới của tôi với nhỏ Dung bây giờ khác nhau rồi. Thằng Huy: Tao cho mày 3 ngày.