Chuyện tình em chồng và chị dâu Suzu Honjo lồn hồng, nhỏ Hà: – Con gái nay lớn rồi hen? – Ông già… – Dạ chào chú, Lén lút địt nhau với chị dâu Suzu Honjo ngọt nước lâu mới gặp con nên lớn đúng rồi. – Hà… – Nay con đi với ai vậy? Ba mẹ có tới không? – Dạ ba mẹ có tới chú, con đi với bạn chú nay có đi với cô không? – Ờ nay chú đi với thằng Hải con chú đó, lâu rồi hai đứa chưa gặp đúng không nó bên kia kìa qua đây uống với chú ly đi… Con Hà nhìn tôi cái rồi đi qua với ông chú 2 người cũng.