Vừa dậy thì đã được chén vợ chủ nhà Kana Morisawa lồn khít , Ẩn Châu, tâm tình của Lạc Nam có thể nói là sảng khoái. Hắn nhìn Cao Kiệt chắp tay cười hề hề nói: “Cao huynh, Nghiện bú lồn vợ chủ nhà Kana Morisawa lồn đẹp chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, hôm nay mọi chuyện đến đây thì dừng.” “Ngươi…” Cao Kiệt xém chút phun máu, hai mắt như muốn phún hoả. Tại sao con hàng này không chủ động tấn công ta? Đến lúc đó ta có thể đường đường chính chính lấy tu vi Cấm Kỵ tiêu diệt hắn. Ngược lại lúc