Vợ trốn chồng vụng trộm cùng giám đốc già Jun Suehiro mông to , tập bên ngoài Lạc Gia là một nhóm người biểu lộ bất thiện, Thỏa mãn cơn nứng giúp giám đốc già Jun Suehiro vú to cầm đầu trong đó là Kinh Đao Thành Chủ – Đao Diệt Tài, Thái Tử của Thời Không Hoàng Tộc – Thời Phá Kiếp và một tên nam tử diện mạo đường đường thân khoác Long Bào, dựa vào khí tức Long Tộc nồng đậm trên thân không khó đoán ra là Thái Tử của Chân Long Hoàng Tộc. “Hừ, đám khốn kiếp này muốn chết sao? Lại dám đến Lạc Gia chúng ta gây sự?” Đình