Vô tình được địt vợ ông chủ Mizukawa Violet thiếu thốn , triển ra một thức kiếm pháp này, có năng lực bộc phát ra uy lực như thế nào? – Hơn nữa, tổng cộng có 9 thức! Hắn lấy ra băng gạc sạch sẽ từ trong túi đeo lưng, băng bó mình đơn giản một chút, tuy rằng mỗi một chỗ chỉ là vết thương da thịt, cũng không đả thương được gân cốt, nhưng không xử lý một chút, chỉ là đổ máu cũng sẽ khiến người chết! Thể chất hắn bây giờ đã cực kỳ cường hãn, Phim sex doggy luôn vợ ông chủ Mizukawa Violet vắng chồng chút thời gian