Tới nhà ở nhờ địt luôn chị gái vợ Riho Fujimori lẳng lơ , nhất còn có thể thu được trái tim của mỹ nhân nữa đấy? Đều nói lâu ngày sinh tình, không phải không có đạo lý. – Ha ha ha… Chu Hằng cười ha hả, lại vừa cười vừa lắc đầu: – Công chúa điện hạ! Ta đây chưa bao giờ thích dựa vào người, không bằng ngươi đầu đến làm môn hạ, Tới nhà ở nhờ địt luôn chị của bạn gái Riho Fujimori mông to hay làm thị nữ của ta đi! Ông! Mọi người đều có cảm giác đầu óc choáng váng, không ngờ Chu Hằng cự tuyệt ý tốt của Nam Cung Nguyệt