Thầy giáo cô đơn nên nữ sinh giúp đỡ bên cạnh nghe thấy nữa đấy. Hằng thích chí cười rồi nói: – Gớm nói chuyện thế thôi mà tay đã thọc vào lồn vợ móc móc là làm sao. Tính kích thích vợ đấy hả? Tôi bĩu môi mà nói: – Không cần kích thích thì nước đã chảy ra rồi đây này. Vợ cũng dâm lắm đấy… Hằng cười bảo lại: – À thế lúc chồng làm với cái Tuyết thì Lâm có giống chồng lúc mà vợ đi với Khánh không? Chắc mặt hai người lúc đấy giống nhau chẳng khác gì nhỉ! Tôi gật đầu rồi.