Tán tỉnh chị hàng xóm xa người yêu cực sướng, vi. Đối với tôi thì vấn đề code không là vấn đề,Doggy chị hàng xóm mông đẹp nõn nà nhưng vấn đề ở các thuật toán dùng để phân tích dữ liệu nhận dạng để đáp ứng việc nhận dạng các tín hiệu đưa về vô số các cảm biến với tần suất phần triệu giây. Tháng đầu tiên, do có nhiều kiến thức cần tìm hiểu, tôi cần nắm bắt nhanh nhất có thể để hiểu bản chất và yêu cầu kỹ thuật. Tôi gần như dành toàn thời gian ở văn phòng làm việc, chỉ trừ lúc đi ăn cơm, vệ sinh. Thời gian ngủ.