Tắm chung với em gái người yêu Rina Hinata mông to , cường giả Hóa Thần Cảnh còn sống lưu lại kế thừa, nhưng bởi vì thế gian đã không có Hóa Thần Cảnh, không người nào có thể xông vào, truyền nhân phù hợp yêu cầu lại chậm chạp không hiện, cho nên luôn truyền lưu cho tới bây giờ. Chu Hằng nghe những tin đồn này, không khỏi tràn đầy hướng tới. Một ngày nào đó, hắn sẽ đứng ngạo nghễ tại đỉnh thế giới, một kiếm trảm phá hư không, Phim sex phá trinh em gái người yêu Rina Hinata vú to trở thành tiên bất hủ!