Shiho Egami

HD Thanh niên số hưởng được địt cả hai chị em Ichika Ayamori dâm đãng

Thanh niên số hưởng được địt cả hai chị em Ichika Ayamori dâm đãng

Thanh niên số hưởng được địt cả hai chị em Ichika Ayamori dâm đãng, phải cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chính Mỹ Hạnh cũng đã hứa sẽ tìm cách đưa hắn về sống chung trong nhà chứ không để hắn sống một mình ở ngoài như vầy cô không an tâm. Vấn đề là thời gian. Mọi chuyện vẫn còn đang rất nhập nhằng chưa đâu vào đâu thì có một chuyện bất ngờ xảy ra làm đảo lộn hết mọi dự tính của hai người. Sáng hôm ấy Hải Sơn thức dậy thì thời gian cũng đã gần trưa. Buổi tối 10h00 hắn mới về, Thanh niên số hưởng được địt cả chị lẫn em Ichika Ayamori khát tình tắm rửa cơm nước.