SAME-047

HD Kế hoạch hấp diêm tập thể mẹ kế Iioka Kanako nõn nà

Kế hoạch hấp diêm tập thể mẹ kế Iioka Kanako nõn nà

Kế hoạch hấp diêm tập thể mẹ kế Iioka Kanako nõn nà , Pháp Tướng, hắn đột phá Nhất Cảnh Chí Tôn gần như tối đỉnh, liền tranh thủ luyện hóa thêm Hư Vô Hồ Lô và Vĩnh Hằng Thuộc Tính – Hư Vô Trọng Lực, nhờ vậy một đường thẳng tắp tiến vào Nhị Cảnh Chí Tôn. Trong đan điền lúc này đã có thêm cái phôi Hư Vô, nếu như đem nó đúc thành hoàn hảo, Hư Vô Đỉnh sẽ trở thành đại đỉnh thứ 20 của hắn. Tu vi hiện tại của Lạc Nam là Nhị Cảnh Chí Tôn, Lẻn vào nhà cưỡng bức mẹ kế Iioka Kanako nứng lồn Nhị Cảnh Hồn Chí Tôn và Nhất Cảnh Thể Chí Tôn. Lúc này Ẩn Thanh Ảnh kéo theo Ẩn Thanh Minh tiến đến, sắc mặt ông ta có