Azusa Misaki

HD Kế hoạch đổi vợ cho bạn thân

Kế hoạch đổi vợ cho bạn thân

Kế hoạch đổi vợ cho bạn thân, Đại đi tập huấn từ Thủ Đô về nhờ Dương bê giúp cái hộp to đùng để trong xe. “Bố ơi con đau tay không bê được” “Hả, bị gì thế?” Hải Dương lúng túng: “Chắc bị căng cơ thôi” Ông Đại cầm tay nó rồi vén tay áo lên: “Ô bị sao thế này? Con đánh nhau à?” “Không phải đâu bố, Phim sex đổi vợ cho bạn thân cực sướng con đi xe bị quệt vào tường ấy mà” “Chân sao đi cà nhắc thế kia?” Chân nó cố di chuyển linh hoạt nhưng lại bị ông Đại nhìn ra “Ngã xe phải không?” Không thể chối.