Phim xet xuất tinh vào lồn chị hàng xóm Ichika Hoshimiya vắng chồng,, tràn vào người hắn nữa, có nghĩa lần kỳ ngộ bỗng nhiên có được này đã kết thúc. “Chỉ thiếu một chút có thể đạt đến Luyện Thể tầng chín đỉnh phong, Phim xet xuất tinh vào lồn chị hàng xóm Ichika Hoshimiya mông to hiện tại hắc kiếm thả ra năng lượng tuy rằng ngày càng yếu, nhưng hiệu quả mạnh hơn Tụ Nguyên Đan cả mảng lớn, trong vòng 10 ngày hẳn là có thể đạt đến Luyện Thể tầng chín đỉnh phong!” “Còn có một chút thời gian, trước tiên đi săn mấy con yêu thú, lại đi