Phim sex bố dượng loạn luân với con gái vợ Aoi Kururugi mông đẹp , Cảnh, trước mắt hắn còn xa xa không có đi đến một bước này, Cha dượng phá trinh con riêng của vợ Aoi Kururugi mông đẹp chỉ cần đan điền Sơ Phân cũng đủ. Nhưng làm sao chia, đây là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, cái gọi là quan, bình chướng chính là chỉ cái này. Hắn thần thức hóa hình, tay cầm hắc kiếm, tạo nên Lăng Thiên Cửu Thức ở trong đan điền. Chém chém, phá phá phá! Ùng ùng, trong cơ thể hắn không ngừng phát ra tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh,