Nữ nhân viên tội nghiệp và tên sếp cuồng dâm, mĩm nên xoa thích lắm. Chăm chăm nhìn vào đó rồi tôi nói: – Lồn em mọc ít lông nhỉ, chỉ lơ thơ vài sợi hì hì! – Em cũng chẳng biết, nhưng em thích cái ấy của em như vậy? Anh thích phụ nữ nhiều lông hay ít lông ở chỗ ấy? – Bình thường ít thôi,Nữ nhân viên tội nghiệp và tên sếp cuồng dâm mà tự nhiên như em thế này thì thích lắm! Hơi ngạc nhiên Nga hỏi: – Sao lại thích ít lông? Tôi cười xoay nghiêng cái bàn tay xoa xoa cái mu lồn rồi nói: – Ít lông thế này thì ngắm.