Những lần vụng trộm cùng chị gái người yêu Koyoi Konan gợi cảm , như vậy? Nhịn, nhịn, nhịn… mục đích của hắn đã đạt được, Chu Hằng còn ngu xuẩn hơn so với tưởng tượng của hắn, không ngờ dám đánh cho Nam Cung Lân thê thảm như vậy, Những lần vụng trộm cùng chị của bạn gái Koyoi Konan nóng bỏng khẳng định hắn chết chắc rồi! Liễu Thánh Kiệt mang theo Nam Cung Lân rời đi, tuy rằng con heo mập kia tuyệt đối vượt qua 500 cân, nhưng võ giả Sơ Phân Cảnh có lực lượng cường đại cỡ nào? Trọng lượng này cũng giống như hạt bụi mà thôi.