Nàng dâu nghiện thổi kèn cho cha chồng Riho Fujimori gợi cảm , quyết định ở lại bên trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, để bảo đảm an toàn. Thống nhất ý kiến, Chu Hằng liền yên lòng trùng kích Sơ Phân Cảnh. Không gian đan điền của hắn bây giờ đã tràn đầy linh lực, nồng nặc hóa thành chất lỏng, xuống một bước, Con dâu lẳng lơ gạ tình bố chồng Riho Fujimori nứng lồn chính là tách đan điền ra, trọc khí trầm xuống thành đất, thanh khí bay lên thành trời. Dĩ nhiên, cả quá trình liên quan đến Ích Địa Cảnh cùng Khai Thiên