Muốn xin việc nên gái xinh hi sinh thân mình, nói: – Này thế vợ có uống tinh ai ngoài chồng không thế? Hằng thấy tôi hỏi vậy thì bảo: – Có chứ! Làm thì phải có chứ, mới đầu làm thì ợ còn tí nôn cơ, Gái xinh đi xin việc bị sếp đè ra địt tơi bời cố gắng lắm thì mới làm được đấy! Cậu Khánh cũng là người em uống đầu tiên, lúc em mút thấy cái bản mặt chắc không chịu được rồi nên em bảo xuất ra miệng. Tưởng xuất ít ai dè bắn đầy vào cổ họng em luôn. – Thế là nuốt luôn hả? Hằng gật đầu rồi nói tiếp: – Em nhớ nhất.