Mối tình ngang trai cùng chị của bạn gái Yuri Honma cuồng dâm , phủ nhận, nói: – Mã tiền bối! Ngài xem Nguyệt Châu này có đủ tư cách để bán đấu giá hay không? – Ha ha… nếu là Nguyệt Châu mà không có tư cách, Mối tình ngang trai cùng chị của bạn gái Yuri Honma dâm đãng thì còn có vật gì có tư cách chứ? Mã Khoan Quân cười ha hả nói. Lão là một trong quản sự của Thiên Bảo Các ở nơi này, lão biết về đồ vật này nọ không biết nhiều hơn gấp bao nhiêu lần so với Chu Hằng. Hàn Thương Quốc với Thiên Tinh Tông mạnh nhất, nhưng lão