Mối tình loạn luân của cha dượng và con gái, cô. Vy có giãy dụa cũng bằng thừa cô như miếng xúc xích bị kẹp giữa ổ bánh mình. Vừa sướng ngất, vừa đau ngất vừa chìa lồn, chìa cả đít cho cả hai cây hàng cùng đụ. Cường thấy Vy rưng rưng chảy nước mắt do vừa sướng vừa thốn, còn Hùng chẳng màn, Mối tình loạn luân của cha dượng và con gái cứ nắc đít Vy liên tu. Lỗ đít Vy ép dữ dội, thêm cây hàng của Cường vẫn ở trong nữa nên Hùng nhấp chỉ chí xíu thôi cũng không chịu nổi. Mặc cho hai người phản ứng, Hùng xịt luôn tinh khí đợt thứ.