Mối tình khoái lạc cùng người yêu cũ Ichika Hoshimiya lồn múp , sáng sớm đến giờ chưa ăn một hột cơm nào, nhưng hắn vẫn không có chút nào đói bụng, bởi vì Trọng Hải đang giao cho hắn một nhiệm vụ xác thực là rất trọng đại, nếu như hắn không có một người quen thuộc tình hình trong ủy ban huyện trợ giúp, Đập chậu cướp hoa với người yêu cũ Ichika Hoshimiya cuồng dâm thì hắn không thể nào đem các vấn đề rắc rối phức tạp như thế này ra thăm dò được. Tìm ai hỗ trợ đây? Đinh Nhị Cẩu liền nghĩ đến phó chủ nhiệm văn phòng Hồ Giai Giai, anh rể của cô trước đây là chủ tịch huyện, chắc chắn đối với những sự tình trong huyện này rõ