Lén lút vét máng em gái đã có chồng Mino Suzume ngọt nước , quyền đoạt thế, tam đại tông môn tranh đấu càng thêm kịch liệt và tanh máu, tông môn nào cũng muốn đè ép tông môn khác, thậm chí hoàn toàn tiêu diệt! Nhưng ba thế lực lớn thủy chung thực lực tương đương nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, cũng chỉ có thể chia để trị, chia sẻ quyền lực. Hơn 100 trấn nhỏ phân ra ba đại tông môn thống trị, Thỏa mãn cơn nứng giúp em hàng xóm Mino Suzume gợi cảm xảo hợp là, Nguyên Thạch Trấn vừa đúng do