Lấp đầy khoảng trống cho vợ cấp dưới Mary Tachibana cuồng dâm , gật đầu cho là đúng: – Rồi… quyết định vậy nhé. Cô bổ sung là… ai “Chưa Đạt” sẽ không được thực hành bài mới. Lớp mình quyết định vậy nhé! Cô nói vậy thôi chứ tụi nó không đứa nào dám nói không cả. Phương nhìn cả bọn rồi nói: – Giờ là bài đầu tiên… Lột đồ… ai sẽ lên trả bài đây… Cả đám không dám ngước nhìn lên, Xuất tinh vào lồn vợ cấp dưới Mary Tachibana nhiều nước làm như vẫn chưa tự tin với những gì Phương đã dạy tụi nó vậy. Phương chỉ ngay thằng Khương: – Nào… em lên đây! Đám còn lại cười ồ lên: – Đó! Cho mày hay… không thuộc bài là khỏi bú cu nhe